Orty - bývalý kaolínový důl

- Orty jsou jedinečnou technickou památkou a rovněž jsou důkazem dřívějších metod, postupů těžby surovin. Ihned při vstupu na Vás padne duch dřívějších časů a to jak těch poměrně nedávných v podobě betonové zídky, tak taktéž i těch velmi vzdálených v podobě stop rýh všude na stěnách. Cílem těchto stránek není tvorba konkurence stejně zaměřeným stránkám na internetu, ale mají za cíl upřesnit některé skutečnosti, které souvisí s Orty. Rovněž obsahují zpřesňující mapu a to v ohledu zaměření do terénu a promítnutí do volně dostupných internetových map.
Petr Karlín (3.1.2009)