Mapy a informace

Mapové podklady z geofondu :

podrobnější info na www.geofond.cz

Přiblížením a zobrazením skutečného terénu dostaneme mapu :
Mapa obsahuje 4 zaměřené body, jenž odpovídají skutečným částem dolu, pro více informací stačí na daný body kliknout myší.

Zvětšit mapu

Ze zdrojů na internetu jsem sehnal poměrně podrobnou mapu samotného důlního díla, mapování probíhalo v roce 1992 spolkem Geospeleos, takže řada věcí je již trochu jinak (jde především o část Hosín III., kde devastace vodou pokračuje rychle)

Na základě mého zaměření jsem zpracoval následující mapku, jenž ukazuje skutečný rozsah důlního díla (jde o mapku důlního díla zobrazenou do mapy terénu, zaměření proběhlo s přesností 5 m)