Lhotice - bývalý antracitový důl

- na samotném místě se dají nalézt pouze relikty po samotném dolování, nicméně se jedná o zajímavou lokalitu z hlediska ukázky tzv. rychlého opuštění dolu a jeho zatopení podzemní vodou, v okolí se nacházejí haldy vytěžené hlušiny, ikdyž slovo haldy je velice nadnesené.
Petr Karlín (3.1.2009)