Historie lokality

Důl Etna byl založen v roce 1931, těžil na jižnějším slojovém pruhu (starší zprávy uvádějí pokusy o dobývaní v okolí Lhotic již v polovině 19. století hrabětem Schwarzenbergem a firmou Taschek z Českých Budějovic). Těžní jámou byla již ve dvou metrech nafárána 60 - 70 cm mocná spodnopermonská antracitová sloj. Od založení dolu si slibovalo vedení dolu denní těžbu 60 - 70 tun. Nepříznivé geologické poměry (nestálá mocnost sloje 0,4 - 1 m, značné tektonické drcení i nevhodné založení úpadní jámy nedaleko dislokace) působily na těžbu velice nepříznivě. Větší odběratelé, kteří znali labilitu dolu a nezřizovaly proto topeniště na antracit, nemohly odebírat zdaleka tolik suroviny, kolik důl poskytoval, v důsledku tohoto faktu činily zásoby uhlí v červenci 1934 vcelku solidních 7000 tun, což samozřejmě neprospívalo ekonomice dolu.
Důl Etna byl dobudován v roce 1933 a vybaven moderní úpravnou, největší těžba probíhala v letech okupace, kdy vydobývka činila ročně průměrně 15 000 tun. Konec války znamenal prakticky i konec dolu, jelikož po válce většina pracujících odešla, což mělo za důsledek zatopení dolu a zavalení spodních pater. V roce 1948 byla těžba zastavena zcela, do dnešních dob se zachovalo jen málo,pár budov, nejrůznější zařízení a zbytky hald.
Těžba v severní části "revíru" je známa spíše z doslechu a probíhala na kutací jámě II (halda při silnici z Lhotic do Kolného)


Geologie

- tato lokalita poskytuje informace o tzv. severní části českobudějovického permokarbonu, uloženiny permokarbonu sv od Českých Budějovic tvoří tektonicky omezený ostrov rozsahu cca. 18 km čtverečních mezi obcemi lhotice, Úsilné, Červený Újezdec a Hůry. Tyto sedimenty jsou nejjižnějším z výskytů permokarbonu v tektonické depresi blanické brázdy. Českobudějovická permokarbonská pánev je známa již od roku 1560 slojí antracitového uhlí, která zde byla náhodně objevena při ražení odvodňovací dědičné štoly Svatého Eliáše ve stříbrných dolech na nedalekém Rudolfově.

zdroj : Stanislav Chábera - Geologické zajímavosti Jižních Čech