Živočichové v jeskyni

To, že nejsou v Chýnovské jeskyni doloženy žádné paleontologické nálezy, svědčí o nepřístupnosti jeskyně větším druhům živočichů v minulosti.Myotis myotis Dnes se v jeskyni setkáváme se zástupci hned několika živočišných skupin. Z bezobratlých některé druhy plžů a hmyzu. V chodbách blízko povrchu (především v okolí vchodu) se v posledních desetiletích úspěšně rozmnožuje pavouk křižák temnostní. Netopýři, jichž bylo v jeskyni zjištěno 9 druhů, jsou nejpřitažlivějšími živočichy v podzemí. Hojně se zde vyskytuje netopýr velký, vodní a ušatý. Jak jsem již uvedl lze Chýnovskou jeskyni, co do počtu přezimujících jedinců, považovat za největší dosud známé přirozené zimoviště netopýra řasnatého (Myotis nattereri) v Evropě. Ojediněle v jeskyni také přezimují netopýr večerní, černý a vousatý, vzácně byl zaznamenán netopýr velkouchý a netopýr Brandtův.