Zákládní údaje o Chýnovské jeskyni

Chýnovská jeskyně je součástí nevelkého krasového území nazývaného Chýnovský kras. Orograficky tato oblast patří k Chýnovské pahorkatině, která se rozprostírá na jihozápadním okraji Českomoravské vrchoviny. Jde o mírně teplou oblast, která je na rozhraní na okrsku B3 (mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinový) a B5 (mírně teplý, mírně vlhký, vrchovitý). Průměrná roční teplota je zde 7°C a roční úhrn srážek činí cca 650 mm/m3.

Jeskyně se nachází v jižním úbočí Pacovy hory (589 m n.m.), 10 km východně od Tábora, 2 km severovýchodně od Chýnova, poblíž Dolních Hořic . Další krasové jevy lze pozorovat v okolí obce Věžná, v údolí Josafat a zejména u Velmovic. Chýnovská jeskyně není zcela typickým představitelem skupiny krasových jeskyní. Podzemní prostory jsou vytvořeny nejen v krystalických vápencích, ale i v nekrasových horninách (v amfibolitech a erlanech), navíc se zde ve srovnání s jinými jeskyněmi uplatňuje atipická hydrologie krasu. Jeskyně postrádá klasickou krápníkovou výzdobu, ze sintrových forem jsou ojediněle zastoupeny náteky, drobné krápníky a ve větší míře drobné hrachovcovité útvary na stěnách – tzv. pisolity (ty jsou přítomny ve vyšších částech jeskyně). Je však unikátní svéráznou modelací jeskynních prostor a mimořádně pestrým zbarvením stěn a stropů. Systém chodeb byl převážně vytvořený korozní činností vod podzemního toku krystalických vápenců a částečně i v nekrasových horninách. Téměř čtvrtina známých chodeb jeskyně je trvale zatopená vodou. Celková délka dosud objevených částí jeskyně činí 1400 m s denivelací téměř 75 m. Jeskyně byla objevena roku 1863 a již v roce 1868 zpřístupněna veřejnosti. Současná délka prohlídkové trasy činí 220 m s výškovým rozdílem 42 m a průměrná prohlídka trvá 40 minut. Teplota vzduchu v jeskyni kolísá od -2°C do 12°C. Relativní vlhkost vzduchu je zde 96- 100%. Teplota vody v jeskyni je velmi stálá: 8,7 °C. Normální průtok se pohybuje v rozmezí 6 - 9 l/s.

Chýnovská jeskyně je také největším přirozeným zimovištěm netopýra řasnatého v Evropě. Zimuje zde 30-80 jedinců tohoto druhu.


- Topografická mapa bližšího okolí 1: 50000, list Pelhřimovsko