Prohlídková trasa

Prohlídková trasa začíná Vstupní chodbou, ze které po několika metrech odbočujeme do chodby Schwarzenberské. První zastávkou na trase je Žižkova střelba, ke které se dostaneme po přechodu lávky za Chlebovou pecí. Svůj název dostala podle prohlubní ve stropě, připomínající otvory po dělových koulích. Dominantní prostorou jeskyně je Kaple svatého Vojtěcha. Zde si návštěvník poslechne úvodní část Toccaty a fugy d moll od J. S. Bacha.

Už při prvním průzkumu kustodi Zemského Musea v Praze umístili na skálu dřevěný kříž, dnes je již nahrazený kovovým.Ve vrcholu kopule se vytvořilo množství útvarů tzv. hrnků, v několika úrovních nad sebou. Jako upomínka na náročnou práci při zpřístupňování jeskyně stojí v předsálí kamenný čert.

Sestup končí v hloubce 51 m pod povrchem u Purkyňova jezírka. V severní stěně se nacházejí korozní útvary charakteristické pro Chýnovskou jeskyni, tzv. oka. Jejich tvar je podmíněn rozdílnou rozpustností hornin. Nejdokonalejší z nich je Purkyňovo oko. Od Purkyňova jezírka dojdeme k nevšedně modelované kulise – Dračí hlava. Prohlídka dříve pokračovala Maloveckou chodbou až k Čertovu jezírku avšak zpřístupnění spočívalo v osazení několika kovovými stupy. Dnes by byla tato cesta využita pouze v případě nutnosti jako nouzový východ. Současná trasa pokračuje Spojovací chodbou k Ohništi čarodějnic, kde prosvícené drůzy kalcitu budí dojem skutečně žhavého ohniště.

Po překonání poslední stovky schodů se návštěvník opět vrátí do vstupního areálu.